top of page
2011 (36).JPG

STYRET E.S.F.

Formann

Viseformann

Kasserer

Sekretær

Arkivar

Styremedlem

Varamann 1

Varamann 2

Svein Turøy

Erik Sæthre

Karsten Andersen

Erik Laastad

Geir Knag

Frode Christiansen

Ole Helland

Terje Hauge

svein_t@hotmail.com / 415 48 440

Medlemskap i ESF koster kroner 300,- pr. år. Alle tidligere medlemmer av korpset og andre med interesse for korpsets ve og vel kan melde seg inn. Innmelding skjer gjennom styret.

Kontingent innbetales til kontonummer 3633 53 83472. Merk innbetaling med «Kontingent 2021 - [Navn]».

Alle medlemmer mottar medlemsbladet kostnadsfritt, og får også innbydelse til alle foreningens sosiale arrangement.

bottom of page