top of page
Offiserer 2020.jpg

OM OSS

Sydnæs Bataljon er ett av Bergens gamle guttekorps, drevet av guttene selv. Det startet for over 150 år siden da noen av strøkets gutter gikk sammen for å etterligne byens daværende borgervern.

 

Denne leken har holdt seg helt til i dag, og selv om mye er forandret, er det hovedsakelig det samme som driver korpsene i dag; samhold og kameratskap.


Korpsets strøk er Sydneshaugen, og bataljonen har også en sterk tilknytning til Møhlenpris. Her marsjerer vi onsdager fra klokken 18.00 og lørdager fra klokken 15.00. Vi øver på eksersisen, og legger vekt på å se stilig ut, men samtidig ha det gøy.

 

Det er flere grunner til at vi mener buekorpsene har vært og er viktige, både sosialt og samfunnsmessig. Her har du noen av det vi mener er de viktigste grunnene:

SYDNÆS GIR
SOSIALT NETTVERK

Det å gå i eller ha gått i buekorps, gir et stort sosialt nettverk. Man oppnår kjennskap og vennskap på tvers av alder og buekorps. Man trer inn i et fellesskap som varer livet ut.

SYDNÆS ER INKLUDERENDE

Vi tør påstå at det er få arenaer som er så inkluderende som buekorpsene. Alle er velkommen og blir innlemmet som likeverdige, uavhengig av egenskaper, ferdigheter eller bakgrunn. Er du en ok type så er det greit.

SYDNÆS
ER 
LÆRERIKT

Det er lærerikt å gå i buekorps. Både sosialt og organisatorisk. Her lærer de guttene å omgås hverandre, ha omsorg for hverandre, og ikke minst organisere og få til noe sammen som et lag.

SYDNÆS GIR
IDENTITET

Buekorps er en gammel tradisjon i Bergen, og er blitt et av de sterkeste identitetsmerkene for byen. Går du eller har du gått i buekorps, så er du bergenser, og ferdig med den. Uansett opprinnelse eller språk.

SYDNÆS DRIVES PÅ UNGDOMMENS PREMISSER

Buekorps er en arena hvor gutter og jenter får lov til å være seg selv, der ting foregår på deres premisser uten føringer fra voksne eller andre utenforstående, noe som utvikler selvstendighet og ansvarsbevissthet.

bottom of page