top of page
Blad.png

MEDLEMSBLADET

Medlemsbladet "Sydnæs Bataljon" ble for første gang utgitt i 1949, og har med ujevne mellomrom utkommet med to nummer årlig.

Siste nummer kom julen 2018. Jubileumskomiteen for 160-års feiringen i 2023 har tatt på seg ansvaret for å gjenoppta bladet, og første nummer ventes sensommeren 2021.

Dersom en ønsker å motta bladet, eller å annonsere i det kan redaktøren kontaktes på bladet@sydnaesbataljon.com.

For et utvalg av tidligere utgaver, se https://issuu.com/sydnaesbataljon.

 

bottom of page