top of page
SB6

JUBILEUMSFEIRINGEN

160-ÅRS JUBILEET 2023

08:00 Flaggheising i Sydnesgaten og i Vinjes gate

 

09:00 Offisersfrokost i lokalet
 

10:45 Jubilanten stiller på linje
Utdeling av minnemedaljer, sløyfer og broderte sløyfer
Overrekkelse av fanebukett

 

11:15 Avmarsj fra Sydnesgaten
Historisk vandring i strøket:

- Første stopp ved Dragefjellet skole. Sydnæssjefen 2019 Sebastian Monsen beretter.

- Andre stopp i Sydneskleiven. Sydnæssjefen 1999 Jon E. Thorsen beretter.

- Tredje stopp ved Nøstegutten i Baneveien. Markegutt og Nøstebokforfatter Tony Jensen beretter.
 

12:15 Oppmøte for gamlekarer i Dokkeveien
 

12:15 Jubileumsmiddag for de aktive om bord DS Stord1
Representanter fra byens øvrige gutte- og jentekorps er invitert
Beboere i strøket og foreldre gis anledning til å delta

 

12:40 Avmarsj for gamlekarer mot sentrum
 

13:45 Gamlekarene og musikkorps henter jubilanten ved Holbergskaien
Gamlekarene sammen med skolekorpset, tar i mot ved ankomst Holbergskaien. Samlet marsj mot Sydneshaugen. Musikkorpset marsjerer sammen med korpset.

 

14:40 Jubileumsopptoget stanser ved minneplaketten i Sydneskleiven
Tale ved de aktive, etterfulgt av bekransning av minneplaketten
Avsynging av «Gutter! Vel mødt i dag», videre marsj mot Vinjes gate. Gamlekarer går via Sydneskleiven, aktive via Dragefjellsbakken. 

 

14:40 Gratulanter fra byens korps stiller ved Johanneskirken, samlet marsj til Vinjes gate
 

14:55 Gamlekarer innmarsj Vinjes gate
 

15:00 Jubilanten innmarsj Vinjes gate
Musikkorps spiller Sydnæsmarsjen

 

15:05 – 16:55 Todelt program
1. del: Velkommen v/ konferansier Stig Hugo Klementsen, taler og gaveoverrekkelser. Utmarsj gratulanter.
2. del: Utdeling pokaler, blomster og hederstegn, defilering og parade etterfulgt av Nystemten. Firing av flagg.

 

17:00 Utmarsj Vinjes gate
Avslutning med parade for fanene i Sydnesgaten

 

19:00 Festmiddag på VilVite på Marineholmen for påmeldte og inviterte gjester
 

23:50 Nattparade til Sydneshaugen.

bottom of page