top of page
ESF-1.png

ELDRE SYDNÆSGUTTERS FORENING

Eldre Sydnæsguttersforening (ESF) er Sydnæs Bataljons gamlekarsforening (veteranforening).

Forløperen til foreningen, Sydnæs Bataljons Vel, ble stiftet 3. juni 1931, da med mål om å skaffe korpset rifler til 70-års jubiléet i 1933 for å bytte ut de gamle tregeværene man til da hadde brukt.


I 1947 ble foreningen på oppfordring ifra de aktive gjenopptatt og  omstrukturert. Foreningen skiftet da i samme anledning navn til Eldre Sydnæsgutters Forening. Nils Iversen ble valgt til formann, et verv han besatte til slutten av 70-årene.

Etter mange år med lite organisatorisk virksomhet og lite sosiale aktiviteter, ble foreningen i 2002 igjen reorganisert med nye reviderte lover og nytt styre, i tillegg til at det ble satt et sterkt fokus på det sosiale, noe som igjen resulterte i økt tilslutning. I tiden etter 2002 har foreningen fortsatt avholdt medlemsmøter og generalforsamlinger i henhold til foreningens lover.

bottom of page